ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ (ДОИ) за придобиване на квалификации по професии

ФайлДата на добавянеИзтегляния
861010 Охранител 03.01.201115 Изтегли
851010 Еколог 03.01.201110 Изтегли
840080 Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт 03.01.20115 Изтегли
840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт 03.01.201142 Изтегли
840060 Организатор по експлоатация на пристанищата и флота 03.01.20117 Изтегли
840040 Инструктор за обучение на водачи на МПС 03.01.201167 Изтегли
840010 Корабоводител 03.01.20115 Изтегли
815020 Козметик 03.01.201116 Изтегли
815010 Фризьор 03.01.201123 Изтегли
814010 Помощник-възпитател 03.01.201137 Изтегли
812040 Аниматор в туризма 03.01.201115 Изтегли
812030 Екскурзовод 03.01.201116 Изтегли
812020 Планински водач 03.01.20117 Изтегли
811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 03.01.20115 Изтегли
811080 Сервитьор-барман 03.01.201115 Изтегли
811070 Готвач 03.01.201125 Изтегли
811060 Ресторантьор 03.01.201116 Изтегли
811040 Портиер-пиколо 03.01.20118 Изтегли
811030 Камериер 03.01.201112 Изтегли
811020 Администратор в хотелиерството 03.01.201110 Изтегли
811010 Хотелиер 03.01.201111 Изтегли
762040 Социален асистент 03.01.201111 Изтегли
762020 Сътрудник социални дейности 03.01.201120 Изтегли
762010 Посредник на трудовата борса 03.01.20116 Изтегли
725030 Техник по ортопедична техника 03.01.20111 Изтегли
725010 Техник по очна оптика 03.01.201136 Изтегли
624020 Техник по промишлен риболов и аквакултури 03.01.20113 Изтегли
624010 Рибовъд 03.01.20111 Изтегли
623060 Работник в горското стопанство 03.01.20115 Изтегли
623050 Дивечовъд 03.01.20114 Изтегли
623040 Лесовъд 03.01.20114 Изтегли
623030 Механизатор на горска техника 03.01.20115 Изтегли
623020 Техник-механизатор 03.01.20112 Изтегли
623010 Техник-лесовъд 03.01.201119 Изтегли
622030 Работник в озеленяването 03.01.201129 Изтегли
622020 Озеленител 03.01.201119 Изтегли
622010 Техник-озеленител 03.01.201110 Изтегли
621090 Лозаровинар 03.01.20114 Изтегли
621080 Монтьор на селскостопанска техника 03.01.20117 Изтегли
621070 Техник на селскостопанска техника 03.01.201112 Изтегли
621060 Фермер 03.01.201112 Изтегли
621050 Животновъд 03.01.20111 Изтегли
621030 Растениевъд 03.01.20115 Изтегли
621020 Техник в лозаровинарството 03.01.20112 Изтегли
621010 Техник-растениевъд 03.01.20113 Изтегли
582060 Пътен строител 03.01.20118 Изтегли
582050 Монтажник на ВиК мрежи 03.01.20116 Изтегли
582040 Строител-монтажник 03.01.20117 Изтегли
582010 Строителен техник 03.01.201118 Изтегли
581010 Геодезист 03.01.20115 Изтегли
543100 Организатор в дървообработването и производството на мебели 03.01.20114 Изтегли
543060 Тапицер 30.12.20103 Изтегли
543050 Дограмаджия 30.12.20103 Изтегли
543040 Мебелист 30.12.20104 Изтегли
543030 Дърводелец 30.12.20106 Изтегли
543020 Оператор в дървообработването 30.12.20106 Изтегли
543010 Техник-технолог в дървообработването 30.12.20109 Изтегли
542140 Плетач 30.12.20101 Изтегли
542120 Обущар 30.12.20109 Изтегли
542110 Шивач 30.12.20108 Изтегли
542100 Работник в обувно и кожено-галантерийно производство 30.12.20102 Изтегли
542090 Работник в производство на облекло 30.12.20107 Изтегли
542070 Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия 30.12.20102 Изтегли
542060 Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия 30.12.20102 Изтегли
542050 Оператор в производството на облекло 30.12.20107 Изтегли
542040 Моделиер-технолог на облекло 30.12.201010 Изтегли
542030 Оператор в текстилно производство 30.12.20104 Изтегли
542020 Текстилен техник 30.12.20103 Изтегли
542010 Десенатор на текстил 30.12.20108 Изтегли
541050 Работник в хранително-вкусовата промишленост 30.12.20106 Изтегли
541030 Хлебар-сладкар 30.12.201019 Изтегли
541020 Оператор в хранително – вкусовата промишленост 30.12.20105 Изтегли
541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост 30.12.201019 Изтегли
525140 Корабостроителен техник 28.12.20101 Изтегли
525120 Работник по транспортна техника 28.12.20102 Изтегли
525110 Корабен монтьор 28.12.20106 Изтегли
525100 Корабен техник 28.12.20106 Изтегли
525090 Авиационен техник 28.12.20104 Изтегли
525080 Монтьор на железопътна техника 28.12.20102 Изтегли
525070 Техник по железопътна техника 28.12.20102 Изтегли

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ (ДОИ) за придобиване на квалификации по професии