ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ (ДОИ) за придобиване на квалификации по професии

Файл Дата на добавяне Изтегляния
861010 Охранител 03.01.2011 15 Изтегли
851010 Еколог 03.01.2011 10 Изтегли
840080 Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт 03.01.2011 5 Изтегли
840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт 03.01.2011 42 Изтегли
840060 Организатор по експлоатация на пристанищата и флота 03.01.2011 7 Изтегли
840040 Инструктор за обучение на водачи на МПС 03.01.2011 67 Изтегли
840010 Корабоводител 03.01.2011 5 Изтегли
815020 Козметик 03.01.2011 16 Изтегли
815010 Фризьор 03.01.2011 23 Изтегли
814010 Помощник-възпитател 03.01.2011 37 Изтегли
812040 Аниматор в туризма 03.01.2011 15 Изтегли
812030 Екскурзовод 03.01.2011 16 Изтегли
812020 Планински водач 03.01.2011 7 Изтегли
811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 03.01.2011 5 Изтегли
811080 Сервитьор-барман 03.01.2011 15 Изтегли
811070 Готвач 03.01.2011 25 Изтегли
811060 Ресторантьор 03.01.2011 16 Изтегли
811040 Портиер-пиколо 03.01.2011 8 Изтегли
811030 Камериер 03.01.2011 12 Изтегли
811020 Администратор в хотелиерството 03.01.2011 10 Изтегли
811010 Хотелиер 03.01.2011 11 Изтегли
762040 Социален асистент 03.01.2011 11 Изтегли
762020 Сътрудник социални дейности 03.01.2011 20 Изтегли
762010 Посредник на трудовата борса 03.01.2011 6 Изтегли
725030 Техник по ортопедична техника 03.01.2011 1 Изтегли
725010 Техник по очна оптика 03.01.2011 36 Изтегли
624020 Техник по промишлен риболов и аквакултури 03.01.2011 3 Изтегли
624010 Рибовъд 03.01.2011 1 Изтегли
623060 Работник в горското стопанство 03.01.2011 5 Изтегли
623050 Дивечовъд 03.01.2011 4 Изтегли
623040 Лесовъд 03.01.2011 4 Изтегли
623030 Механизатор на горска техника 03.01.2011 5 Изтегли
623020 Техник-механизатор 03.01.2011 2 Изтегли
623010 Техник-лесовъд 03.01.2011 19 Изтегли
622030 Работник в озеленяването 03.01.2011 29 Изтегли
622020 Озеленител 03.01.2011 19 Изтегли
622010 Техник-озеленител 03.01.2011 10 Изтегли
621090 Лозаровинар 03.01.2011 4 Изтегли
621080 Монтьор на селскостопанска техника 03.01.2011 7 Изтегли
621070 Техник на селскостопанска техника 03.01.2011 12 Изтегли
621060 Фермер 03.01.2011 12 Изтегли
621050 Животновъд 03.01.2011 1 Изтегли
621030 Растениевъд 03.01.2011 5 Изтегли
621020 Техник в лозаровинарството 03.01.2011 2 Изтегли
621010 Техник-растениевъд 03.01.2011 3 Изтегли
582060 Пътен строител 03.01.2011 8 Изтегли
582050 Монтажник на ВиК мрежи 03.01.2011 6 Изтегли
582040 Строител-монтажник 03.01.2011 7 Изтегли
582010 Строителен техник 03.01.2011 18 Изтегли
581010 Геодезист 03.01.2011 5 Изтегли
543100 Организатор в дървообработването и производството на мебели 03.01.2011 4 Изтегли
543060 Тапицер 30.12.2010 3 Изтегли
543050 Дограмаджия 30.12.2010 3 Изтегли
543040 Мебелист 30.12.2010 4 Изтегли
543030 Дърводелец 30.12.2010 6 Изтегли
543020 Оператор в дървообработването 30.12.2010 6 Изтегли
543010 Техник-технолог в дървообработването 30.12.2010 9 Изтегли
542140 Плетач 30.12.2010 1 Изтегли
542120 Обущар 30.12.2010 9 Изтегли
542110 Шивач 30.12.2010 8 Изтегли
542100 Работник в обувно и кожено-галантерийно производство 30.12.2010 2 Изтегли
542090 Работник в производство на облекло 30.12.2010 7 Изтегли
542070 Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия 30.12.2010 2 Изтегли
542060 Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия 30.12.2010 2 Изтегли
542050 Оператор в производството на облекло 30.12.2010 7 Изтегли
542040 Моделиер-технолог на облекло 30.12.2010 10 Изтегли
542030 Оператор в текстилно производство 30.12.2010 4 Изтегли
542020 Текстилен техник 30.12.2010 3 Изтегли
542010 Десенатор на текстил 30.12.2010 8 Изтегли
541050 Работник в хранително-вкусовата промишленост 30.12.2010 6 Изтегли
541030 Хлебар-сладкар 30.12.2010 19 Изтегли
541020 Оператор в хранително – вкусовата промишленост 30.12.2010 5 Изтегли
541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост 30.12.2010 19 Изтегли
525140 Корабостроителен техник 28.12.2010 1 Изтегли
525120 Работник по транспортна техника 28.12.2010 2 Изтегли
525110 Корабен монтьор 28.12.2010 6 Изтегли
525100 Корабен техник 28.12.2010 6 Изтегли
525090 Авиационен техник 28.12.2010 4 Изтегли
525080 Монтьор на железопътна техника 28.12.2010 2 Изтегли
525070 Техник по железопътна техника 28.12.2010 2 Изтегли

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ (ДОИ) за придобиване на квалификации по професии