811040 Портиер-пиколо

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 811040 „Портиер-пиколо“ от област на образование „Услуги за личността“ и професионално направление 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.201110 Изтегли