815010 Фризьор

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 815010 „Фризьор“ от област на образование „Услуги за личността“ и професионално направление 815 „Фризьорски и козметични услуги“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.201125 Изтегли