Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА Х КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за Х клас 07.12.2010 27 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за Х клас 07.12.2010 22 Изтегли
Учебна програма по Музика за Х клас 07.12.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Етика и право за Х клас 07.12.2010 67 Изтегли
Учебна програма по Чешки език за Х клас (втори чужд език – ПП) 07.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Сръбски и Хърватски език за Х клас (втори чужд език – ПП) 07.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Словашки език за Х клас (втори чужд език – ПП) 07.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Полски език за Х клас (втори чужд език – ПП) 07.12.2010 4 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за Х клас (втори чужд език – ПП) 07.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за Х клас (втори чужд език – ЗП) 07.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ІХ-Х клас (първи чужд език) 07.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Японски език за Х клас (интензивно изучаване) 07.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за ІХ-Х клас 07.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Испански език за ІХ-Х клас 07.12.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Руски език за ІХ-Х клас 07.12.2010 13 Изтегли
Учебна програма по Френски език за ІХ-Х клас 07.12.2010 5 Изтегли
Учебна програма по Немски език за ІХ-Х клас 07.12.2010 7 Изтегли
Учебна програма по Английски език за ІХ-Х клас 07.12.2010 50 Изтегли
Учебна програма по Информационни технологии за Х клас 07.12.2010 154 Изтегли
Учебна програма по История и цивилизация за Х клас 07.12.2010 57 Изтегли
Учебна програма по География и икономика за Х клас 07.12.2010 58 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за Х клас (второ равнище) 07.12.2010 41 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за Х клас (първо равнище) 07.12.2010 78 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за Х клас (второ равнище) 07.12.2010 52 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за Х клас (първо равнище) 07.12.2010 218 Изтегли
Учебна програма по Физика и астрономия за Х клас 07.12.2010 192 Изтегли
Учебна програма по Математика за Х клас 07.12.2010 175 Изтегли
Учебна програма по Литература за Х клас 07.12.2010 43 Изтегли
Учебна програма по Български език за Х клас 07.12.2010 46 Изтегли