Папки

Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 9-12 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИКА

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Проект 4: Разумно пазаруване. Стъпка-по-Стъпка: Събрани данни от екипа. 26.08.2010 196 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Стъпка-по-Стъпка: Пример 3. 26.08.2010 146 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Стъпка-по-Стъпка: Пример 2. 26.08.2010 97 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Стъпка-по-Стъпка: Определяне на цените. 26.08.2010 81 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Стъпка-по-Стъпка: Въвеждане на информация. 26.08.2010 74 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Стъпка-по-Стъпка: Пример 1. 26.08.2010 81 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010 90 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 3. 26.08.2010 64 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 2. 26.08.2010 59 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 1. 26.08.2010 90 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Стъпка-по-Стъпка: Редактиране на базата данни. 26.08.2010 139 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Стъпка-по-Стъпка: Професионална автобиография от функционален тип. 26.08.2010 98 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Стъпка-по-Стъпка: Портфолио за професионално ориентиране. 26.08.2010 125 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Стъпка-по-Стъпка: Портфолио за професионално ориентиране – презентация. 26.08.2010 176 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Стъпка-по-Стъпка: Въвеждане на данни и създаване на отчет със сортирани данни. 26.08.2010 81 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010 80 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 3. 26.08.2010 70 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 2. 26.08.2010 62 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 1. 26.08.2010 88 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Стъпка-по-Стъпка: Убедителна презентация. 26.08.2010 105 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Стъпка-по-Стъпка: Таблица за ценообразуване. 26.08.2010 101 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на листовка. 26.08.2010 84 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на електронна реклама. 26.08.2010 92 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на брошура. 26.08.2010 108 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Стъпка-по-Стъпка: Оригинално и привличащо вниманието откриване. 26.08.2010 118 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010 77 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 3. 26.08.2010 80 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 2. 26.08.2010 80 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 1. 26.08.2010 112 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Стъпка-по-Стъпка: Поправки, проследяване на промени и коментари. 26.08.2010 106 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Стъпка-по-Стъпка: Отваряне на нов документ. 26.08.2010 87 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Стъпка-по-Стъпка: Изготвяне на бюлетина. 26.08.2010 110 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Стъпка-по-Стъпка: Дизайн на композиционното оформление на вашия бюлетин. 26.08.2010 116 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010 111 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 3. 26.08.2010 102 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 2. 26.08.2010 104 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 1. 26.08.2010 221 Изтегли