811080 Сервитьор-барман

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 811080 “Сервитьор-барман” от област на образование “Услуги за личността” и професионално направление 811 “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 15 Изтегли