542110 Шивач

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 542110 „Шивач“ от област на образование „Производство и преработка“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
30.12.201010 Изтегли