812040 Аниматор в туризма

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 812040 „Аниматор в туризма“ от област на образование „Услуги за личността“ и професионално направление 812 „Пътувания, туризъм и свободно време“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.201115 Изтегли