Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА II КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Учебна програма по майчин Ромски език за ІІ клас – ЗИП 23.11.2010 6 Изтегли
Учебната програма по майчин Турски език за ІІ клас – ЗИП 23.11.2010 12 Изтегли
Учебна програма по Иврит за ІІ клас – ЗИП 23.11.2010 3 Изтегли
Учебна програма по майчин Арменски език за ІІ клас – ЗИП 23.11.2010 5 Изтегли
Учебна програма по Руски език за ІІ клас 23.11.2010 9 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за ІІ клас 23.11.2010 10 Изтегли
Учебна програма по Испански език за ІІ клас 23.11.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Френски език за ІІ клас 23.11.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Немски език за ІІ клас 23.11.2010 15 Изтегли
Учебна програма по Английски език за ІІ клас 23.11.2010 88 Изтегли
Учебна програма по Информационни технологии за ІІ клас 23.11.2010 53 Изтегли
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за ІІ клас 23.11.2010 65 Изтегли
Учебна програма по Домашен бит и техника за ІІ клас 23.11.2010 73 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за ІІ клас 23.11.2010 97 Изтегли
Учебна програма по Музика за ІІ клас 23.11.2010 95 Изтегли
Учебна програма по Околен свят за ІІ клас 23.11.2010 152 Изтегли
Учебна програма по Математика за ІІ клас 23.11.2010 246 Изтегли
Учебна програма по Български език и литература за ІІ клас 23.11.2010 376 Изтегли