840060 Организатор по експлоатация на пристанищата и флота

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 840060 “Организатор по експлоатация на пристанищата и флота” от област на образование “Транспорт” и професионално направление “Транспортни услуги” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 7 Изтегли