840060 Организатор по експлоатация на пристанищата и флота

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 840060 „Организатор по експлоатация на пристанищата и флота“ от област на образование „Транспорт“ и професионално направление „Транспортни услуги“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.20119 Изтегли