Папки

Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 9-12 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧИТЕЛЯ

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Свързване на целите на проекта с упражненията и ръководствата Стъпка-по-Стъпка. 26.08.2010 382 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Указание за оценяване. 26.08.2010 270 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 3. 26.08.2010 191 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 2. 26.08.2010 140 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 1. 26.08.2010 196 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010 249 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. План на урока. 26.08.2010 164 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 3. 26.08.2010 131 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 2. 26.08.2010 104 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 1. 26.08.2010 155 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Допълнителни материали 2. 26.08.2010 91 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Допълнителни материали 1. 26.08.2010 114 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Указание за оценяване на презентацията Портфолио за професионално ориентиране. 26.08.2010 335 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Указание за оценяване на изработената от всеки ученик професионална автобиография във функционален стил. 26.08.2010 218 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010 351 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. План на урока. 26.08.2010 201 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 3. 26.08.2010 149 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 2. 26.08.2010 128 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 1. 26.08.2010 182 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Указание за оценяване. 26.08.2010 119 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010 107 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. План на урока. 26.08.2010 187 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 3. 26.08.2010 118 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 2. 26.08.2010 124 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 1. 26.08.2010 146 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Tаблица за остойностяване и ценообразуване. 26.08.2010 171 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Указание за оценяване. 26.08.2010 156 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010 190 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. План на урока. 26.08.2010 233 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 3. 26.08.2010 156 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 2. 26.08.2010 141 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 1. 26.08.2010 249 Изтегли
Обучение, базирано на проекти: Кратко въведение 26.08.2010 169 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Цели. 26.08.2010 153 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Съдържание. 26.08.2010 171 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Схематично съдържание. 26.08.2010 155 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Ръководства Стъпка-по-Стъпка. 26.08.2010 423 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Национална образователна стратегия. 26.08.2010 216 Изтегли