Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 9-12 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧИТЕЛЯ

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Свързване на целите на проекта с упражненията и ръководствата Стъпка-по-Стъпка. 26.08.2010389 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Указание за оценяване. 26.08.2010273 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 3. 26.08.2010196 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 2. 26.08.2010142 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 1. 26.08.2010199 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010254 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. План на урока. 26.08.2010167 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 3. 26.08.2010136 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 2. 26.08.2010106 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 1. 26.08.2010157 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Допълнителни материали 2. 26.08.201093 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Допълнителни материали 1. 26.08.2010118 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Указание за оценяване на презентацията Портфолио за професионално ориентиране. 26.08.2010339 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Указание за оценяване на изработената от всеки ученик професионална автобиография във функционален стил. 26.08.2010221 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010359 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. План на урока. 26.08.2010210 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 3. 26.08.2010153 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 2. 26.08.2010131 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 1. 26.08.2010187 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Указание за оценяване. 26.08.2010121 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010111 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. План на урока. 26.08.2010190 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 3. 26.08.2010121 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 2. 26.08.2010126 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 1. 26.08.2010149 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Tаблица за остойностяване и ценообразуване. 26.08.2010174 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Указание за оценяване. 26.08.2010160 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010194 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. План на урока. 26.08.2010236 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 3. 26.08.2010160 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 2. 26.08.2010144 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 1. 26.08.2010253 Изтегли
Обучение, базирано на проекти: Кратко въведение 26.08.2010174 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Цели. 26.08.2010158 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Съдържание. 26.08.2010175 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Схематично съдържание. 26.08.2010158 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Ръководства Стъпка-по-Стъпка. 26.08.2010427 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Национална образователна стратегия. 26.08.2010219 Изтегли

Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 9-12 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧИТЕЛЯ