Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 9-12 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧИТЕЛЯ

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Свързване на целите на проекта с упражненията и ръководствата Стъпка-по-Стъпка. 26.08.2010391 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Указание за оценяване. 26.08.2010276 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 3. 26.08.2010198 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 2. 26.08.2010144 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 1. 26.08.2010201 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010256 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. План на урока. 26.08.2010169 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 3. 26.08.2010138 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 2. 26.08.2010108 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 1. 26.08.2010159 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Допълнителни материали 2. 26.08.201095 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Допълнителни материали 1. 26.08.2010120 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Указание за оценяване на презентацията Портфолио за професионално ориентиране. 26.08.2010341 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Указание за оценяване на изработената от всеки ученик професионална автобиография във функционален стил. 26.08.2010223 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010361 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. План на урока. 26.08.2010212 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 3. 26.08.2010156 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 2. 26.08.2010133 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 1. 26.08.2010189 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Указание за оценяване. 26.08.2010123 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010113 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. План на урока. 26.08.2010193 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 3. 26.08.2010123 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 2. 26.08.2010128 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 1. 26.08.2010151 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Tаблица за остойностяване и ценообразуване. 26.08.2010176 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Указание за оценяване. 26.08.2010162 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010196 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. План на урока. 26.08.2010238 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 3. 26.08.2010162 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 2. 26.08.2010146 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 1. 26.08.2010255 Изтегли
Обучение, базирано на проекти: Кратко въведение 26.08.2010176 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Цели. 26.08.2010160 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Съдържание. 26.08.2010177 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Схематично съдържание. 26.08.2010160 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Ръководства Стъпка-по-Стъпка. 26.08.2010429 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Национална образователна стратегия. 26.08.2010221 Изтегли

Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 9-12 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧИТЕЛЯ