Папки

Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 9-12 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧИТЕЛЯ

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Свързване на целите на проекта с упражненията и ръководствата Стъпка-по-Стъпка. 26.08.2010 387 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Указание за оценяване. 26.08.2010 272 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 3. 26.08.2010 194 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 2. 26.08.2010 142 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 1. 26.08.2010 199 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010 253 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. План на урока. 26.08.2010 166 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 3. 26.08.2010 134 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 2. 26.08.2010 106 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 1. 26.08.2010 157 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Допълнителни материали 2. 26.08.2010 93 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Допълнителни материали 1. 26.08.2010 118 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Указание за оценяване на презентацията Портфолио за професионално ориентиране. 26.08.2010 338 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Указание за оценяване на изработената от всеки ученик професионална автобиография във функционален стил. 26.08.2010 221 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010 359 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. План на урока. 26.08.2010 209 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 3. 26.08.2010 152 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 2. 26.08.2010 130 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 1. 26.08.2010 186 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Указание за оценяване. 26.08.2010 121 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010 111 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. План на урока. 26.08.2010 190 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 3. 26.08.2010 121 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 2. 26.08.2010 126 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 1. 26.08.2010 148 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Tаблица за остойностяване и ценообразуване. 26.08.2010 174 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Указание за оценяване. 26.08.2010 158 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010 192 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. План на урока. 26.08.2010 235 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 3. 26.08.2010 159 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 2. 26.08.2010 143 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 1. 26.08.2010 252 Изтегли
Обучение, базирано на проекти: Кратко въведение 26.08.2010 173 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Цели. 26.08.2010 157 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Съдържание. 26.08.2010 174 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Схематично съдържание. 26.08.2010 157 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Ръководства Стъпка-по-Стъпка. 26.08.2010 426 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Национална образователна стратегия. 26.08.2010 218 Изтегли