Папки

Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 9-12 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧИТЕЛЯ

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Свързване на целите на проекта с упражненията и ръководствата Стъпка-по-Стъпка. 26.08.2010 386 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Указание за оценяване. 26.08.2010 271 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 3. 26.08.2010 193 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 2. 26.08.2010 141 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 1. 26.08.2010 198 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010 252 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. План на урока. 26.08.2010 165 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 3. 26.08.2010 133 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 2. 26.08.2010 105 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 1. 26.08.2010 156 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Допълнителни материали 2. 26.08.2010 92 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Допълнителни материали 1. 26.08.2010 115 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Указание за оценяване на презентацията Портфолио за професионално ориентиране. 26.08.2010 337 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Указание за оценяване на изработената от всеки ученик професионална автобиография във функционален стил. 26.08.2010 220 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010 354 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. План на урока. 26.08.2010 206 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 3. 26.08.2010 151 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 2. 26.08.2010 129 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 1. 26.08.2010 185 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Указание за оценяване. 26.08.2010 120 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010 110 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. План на урока. 26.08.2010 189 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 3. 26.08.2010 120 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 2. 26.08.2010 125 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 1. 26.08.2010 147 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Tаблица за остойностяване и ценообразуване. 26.08.2010 173 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Указание за оценяване. 26.08.2010 157 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010 191 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. План на урока. 26.08.2010 234 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 3. 26.08.2010 157 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 2. 26.08.2010 142 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 1. 26.08.2010 250 Изтегли
Обучение, базирано на проекти: Кратко въведение 26.08.2010 173 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Цели. 26.08.2010 157 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Съдържание. 26.08.2010 174 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Схематично съдържание. 26.08.2010 157 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Ръководства Стъпка-по-Стъпка. 26.08.2010 426 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Национална образователна стратегия. 26.08.2010 218 Изтегли