Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 9-12 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧИТЕЛЯ

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Свързване на целите на проекта с упражненията и ръководствата Стъпка-по-Стъпка. 26.08.2010392 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Указание за оценяване. 26.08.2010278 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 3. 26.08.2010199 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 2. 26.08.2010145 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 1. 26.08.2010202 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010257 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. План на урока. 26.08.2010170 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 3. 26.08.2010139 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 2. 26.08.2010109 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 1. 26.08.2010160 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Допълнителни материали 2. 26.08.201096 Изтегли
Проект 4: Разумно пазаруване. Допълнителни материали 1. 26.08.2010121 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Указание за оценяване на презентацията Портфолио за професионално ориентиране. 26.08.2010342 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Указание за оценяване на изработената от всеки ученик професионална автобиография във функционален стил. 26.08.2010224 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010362 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. План на урока. 26.08.2010213 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 3. 26.08.2010157 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 2. 26.08.2010134 Изтегли
Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 1. 26.08.2010190 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Указание за оценяване. 26.08.2010124 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010114 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. План на урока. 26.08.2010195 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 3. 26.08.2010124 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 2. 26.08.2010129 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 1. 26.08.2010152 Изтегли
Проект 2: Създаване на маркетингов план. Tаблица за остойностяване и ценообразуване. 26.08.2010177 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Указание за оценяване. 26.08.2010163 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Предизвикателство за ученици. 26.08.2010197 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. План на урока. 26.08.2010239 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 3. 26.08.2010163 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 2. 26.08.2010148 Изтегли
Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 1. 26.08.2010256 Изтегли
Обучение, базирано на проекти: Кратко въведение 26.08.2010177 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Цели. 26.08.2010161 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Съдържание. 26.08.2010178 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Схематично съдържание. 26.08.2010161 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Ръководства Стъпка-по-Стъпка. 26.08.2010430 Изтегли
Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Национална образователна стратегия. 26.08.2010222 Изтегли

Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 9-12 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧИТЕЛЯ