ДОИ, учебни програми

ФайлДата на добавянеИзтегляния
ПРОГРАМА за ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА/ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА I КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА II КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА V КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІ КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІІ КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІІІ КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІV КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІІІ КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІХ КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА Х КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ХІ КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ХІІ КЛАС
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ за обучение на възрастни в курсове за ограмотяване 10.12.2010103 Изтегли
УЧЕБНА ПРОГРАМА по български език за обучение на ученици-мигранти в начален образователен етап І – ІV клас) 10.12.201027 Изтегли
УЧЕБНА ПРОГРАМА по полезни умения за деца и ученици с нарушено зрение 10.12.201021 Изтегли
НАРЕДБА № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование 17.11.201047 Изтегли
НАРЕДБА № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка 17.11.2010138 Изтегли
Приложение № 8 към чл. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Физическа култура и спорт, Учебни предмети: физическо възпитание и спорт 16.11.201058 Изтегли
Приложение № 7 към чл. 4, т. 7 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Бит и технологии, Учебни предмети: „Домашен бит и техника“, „Домашна техника и икономика“ и „Технологии“ 16.11.201066 Изтегли
Приложение № 6 към чл. 4, т. 6 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Изкуства, Учебни предмети: музика и изобразително изкуство 16.11.2010101 Изтегли
Приложение № 5 към чл. 4, т. 5 от Наредба № 2 от 2000 г. Kултурно-образователна област: Природни науки и екология Учебни предмети: околен свят, човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда 14.11.2010174 Изтегли
Приложение № 4 към чл. 4, т. 4 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Обществени науки и гражданско образование 14.11.201049 Изтегли
Приложение № 3 към чл. 4, т. 3 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Математика, информатика и информационни технологии, Учебни предмети: математика, информатика, информационни технологии 13.11.2010334 Изтегли
Приложение № 2 към чл. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Чужди езици, Учебни предмети: английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език, френски език 12.11.2010126 Изтегли
Приложение № 1 към чл. 4, т. 1 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Български език и литература, учебни предмети: български език и литература 12.11.2010139 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание 12.11.2010206 Изтегли

ДОИ, учебни програми