541050 Работник в хранително-вкусовата промишленост

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 541050 “Работник в хранително-вкусовата промишленост” от област на образование “Производство и преработка” и професионално направление 541 “Производство на храни и напитки” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
30.12.2010 6 Изтегли