541050 Работник в хранително-вкусовата промишленост

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 541050 „Работник в хранително-вкусовата промишленост“ от област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление 541 „Производство на храни и напитки“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
30.12.20108 Изтегли