762040 Социален асистент

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 762040 „Социален асистент“ от област на образование „Социални услуги“ и професионално направление 762 „Социална работа и консултиране“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.201113 Изтегли