812030 Екскурзовод

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 812030 “Екскурзовод” от област на образование “Услуги за личността” и професионално направление 812 “Пътувания, туризъм и свободно време” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 16 Изтегли