725030 Техник по ортопедична техника

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 725030 „Техник по ортопедична техника“ от област на образование „Здравеопазване“ и професионално направление 725 „Медицинска диагностика и лечебни технологии“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.20113 Изтегли