814010 Помощник-възпитател

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 814010 “Помощник-
възпитател” от област на образование “Услуги за личността” и професионално направление 814 “Услуги за дома” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 37 Изтегли