814010 Помощник-възпитател

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 814010 „Помощник-
възпитател“ от област на образование „Услуги за личността“ и професионално направление 814 „Услуги за дома“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.201139 Изтегли