541030 Хлебар-сладкар

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 541030 „Хлебар-сладкар“ от област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление 541 „Производство на храни и напитки“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
30.12.201021 Изтегли