Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІІІ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Учебна програма по майчин Ромски език – ЗИП за ІІ – ІV клас 27.11.2010 4 Изтегли
Учебна програма по майчин Турски език – ЗИП за ІІІ клас 27.11.2010 10 Изтегли
Учебна програма по Иврит – ЗИП за ІІІ клас 27.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по майчин Арменски език – ЗИП за ІІІ клас 27.11.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Руски език за ІІІ – ІV клас 27.11.2010 4 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за ІІІ – ІV клас 27.11.2010 5 Изтегли
Учебна програма по Испански език за ІІІ клас 27.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Френски език за ІІІ – ІV клас 27.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Немски език за ІІІ – ІV клас 27.11.2010 4 Изтегли
Учебна програма по Английски език за ІІІ клас 27.11.2010 27 Изтегли
Учебна програма по Информационни технологии – ЗИП за ІІІ клас 27.11.2010 59 Изтегли
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за ІІІ клас 27.11.2010 26 Изтегли
Учебна програма по Домашен бит и техника за ІІІ клас 27.11.2010 26 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за ІІІ клас 27.11.2010 33 Изтегли
Учебна програма по Музика за ІІІ клас 27.11.2010 26 Изтегли
Учебна програма по Човекът и природата за ІІІ клас 27.11.2010 70 Изтегли
Учебна програма по Човекът и обществото за ІІІ клас 27.11.2010 74 Изтегли
Учебна програма по Математика за ІІІ клас 27.11.2010 95 Изтегли
Учебна програма по Български език и литература за ІІІ клас 27.11.2010 80 Изтегли