541030 Хлебар-сладкар

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 541030 “Хлебар-сладкар” от област на образование “Производство и преработка” и професионално направление 541 “Производство на храни и напитки” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
30.12.2010 19 Изтегли