Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІІ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Учебна програма по майчин Ромски език за V-VІІІ клас – ЗИП 30.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по майчин Турски език за VІІ клас – ЗИП 30.11.2010 5 Изтегли
Учебна програма по Иврит за VІІ клас – ЗИП 30.11.2010 2 Изтегли
Учебна пограма по майчин Арменски език за VІІ клас – ЗИП 30.11.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Спортна подготовка за VІІ клас (спортно училище) 30.11.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за VІІ клас 30.11.2010 28 Изтегли
Учебна програма по Технологии за VІІ-VІІІ клас 30.11.2010 18 Изтегли
Учебна програма по Музика за VІІ клас 30.11.2010 29 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за VІІ клас 30.11.2010 21 Изтегли
Учебна програма по Информационни технологии за VІІ клас 30.11.2010 51 Изтегли
Учебна програма по Руски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 30.11.2010 11 Изтегли
Учебна програма по Руски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 30.11.2010 14 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 30.11.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 30.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Испански език за VІІ клас (втори чужд език) 30.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Испански език за VІІ клас (първи чужд език) 30.11.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Френски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 30.11.2010 5 Изтегли
Учебна програма по Френски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 30.11.2010 4 Изтегли
Учебна програма по Немски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 30.11.2010 14 Изтегли
Учебна програма по Немски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 30.11.2010 5 Изтегли
Учебна програма по Английски език за VІІ клас (втори чужд език) 30.11.2010 13 Изтегли
Учебна програма по Английски език за VІІ клас (първи чужд език) 30.11.2010 26 Изтегли
Учебна програма по География и икономика за VІІ клас 30.11.2010 46 Изтегли
Учебна програма по История за VІІ клас 30.11.2010 45 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за VІІ клас 30.11.2010 53 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за VІІ клас 30.11.2010 45 Изтегли
Учебна програма по Физика и астрономия за VІІ клас 30.11.2010 34 Изтегли
Учебна програма по Математика за VІІ клас 30.11.2010 82 Изтегли
Учебна програма по Български език и литература за VІІ клас 30.11.2010 53 Изтегли