УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІІ КЛАС

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Учебна програма по майчин Ромски език за V-VІІІ клас – ЗИП 30.11.20101 Изтегли
Учебна програма по майчин Турски език за VІІ клас – ЗИП 30.11.20106 Изтегли
Учебна програма по Иврит за VІІ клас – ЗИП 30.11.20102 Изтегли
Учебна пограма по майчин Арменски език за VІІ клас – ЗИП 30.11.20102 Изтегли
Учебна програма по Спортна подготовка за VІІ клас (спортно училище) 30.11.20102 Изтегли
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за VІІ клас 30.11.201031 Изтегли
Учебна програма по Технологии за VІІ-VІІІ клас 30.11.201018 Изтегли
Учебна програма по Музика за VІІ клас 30.11.201036 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за VІІ клас 30.11.201037 Изтегли
Учебна програма по Информационни технологии за VІІ клас 30.11.201061 Изтегли
Учебна програма по Руски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 30.11.201014 Изтегли
Учебна програма по Руски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 30.11.201014 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 30.11.20102 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 30.11.20101 Изтегли
Учебна програма по Испански език за VІІ клас (втори чужд език) 30.11.20101 Изтегли
Учебна програма по Испански език за VІІ клас (първи чужд език) 30.11.20102 Изтегли
Учебна програма по Френски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 30.11.20106 Изтегли
Учебна програма по Френски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 30.11.20104 Изтегли
Учебна програма по Немски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 30.11.201015 Изтегли
Учебна програма по Немски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 30.11.20109 Изтегли
Учебна програма по Английски език за VІІ клас (втори чужд език) 30.11.201025 Изтегли
Учебна програма по Английски език за VІІ клас (първи чужд език) 30.11.201037 Изтегли
Учебна програма по География и икономика за VІІ клас 30.11.201050 Изтегли
Учебна програма по История за VІІ клас 30.11.201051 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за VІІ клас 30.11.201062 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за VІІ клас 30.11.201052 Изтегли
Учебна програма по Физика и астрономия за VІІ клас 30.11.201038 Изтегли
Учебна програма по Математика за VІІ клас 30.11.2010108 Изтегли
Учебна програма по Български език и литература за VІІ клас 30.11.201073 Изтегли

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІІ КЛАС