УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІІ КЛАС

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Учебна програма по майчин Ромски език за V-VІІІ клас – ЗИП 30.11.20103 Изтегли
Учебна програма по майчин Турски език за VІІ клас – ЗИП 30.11.20108 Изтегли
Учебна програма по Иврит за VІІ клас – ЗИП 30.11.20104 Изтегли
Учебна пограма по майчин Арменски език за VІІ клас – ЗИП 30.11.20104 Изтегли
Учебна програма по Спортна подготовка за VІІ клас (спортно училище) 30.11.20104 Изтегли
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за VІІ клас 30.11.201033 Изтегли
Учебна програма по Технологии за VІІ-VІІІ клас 30.11.201021 Изтегли
Учебна програма по Музика за VІІ клас 30.11.201038 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за VІІ клас 30.11.201039 Изтегли
Учебна програма по Информационни технологии за VІІ клас 30.11.201065 Изтегли
Учебна програма по Руски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 30.11.201018 Изтегли
Учебна програма по Руски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 30.11.201016 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 30.11.20104 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 30.11.20103 Изтегли
Учебна програма по Испански език за VІІ клас (втори чужд език) 30.11.20105 Изтегли
Учебна програма по Испански език за VІІ клас (първи чужд език) 30.11.20104 Изтегли
Учебна програма по Френски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 30.11.20108 Изтегли
Учебна програма по Френски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 30.11.20106 Изтегли
Учебна програма по Немски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 30.11.201017 Изтегли
Учебна програма по Немски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 30.11.201011 Изтегли
Учебна програма по Английски език за VІІ клас (втори чужд език) 30.11.201028 Изтегли
Учебна програма по Английски език за VІІ клас (първи чужд език) 30.11.201039 Изтегли
Учебна програма по География и икономика за VІІ клас 30.11.201052 Изтегли
Учебна програма по История за VІІ клас 30.11.201053 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за VІІ клас 30.11.201064 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за VІІ клас 30.11.201054 Изтегли
Учебна програма по Физика и астрономия за VІІ клас 30.11.201040 Изтегли
Учебна програма по Математика за VІІ клас 30.11.2010112 Изтегли
Учебна програма по Български език и литература за VІІ клас 30.11.201078 Изтегли

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІІ КЛАС