582040 Строител-монтажник

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ)
за придобиване на квалификация по професия 582040 „Строител-монтажник“ от област на образование „Архитектура и строителство“ и професионално направление 582 „Строителство и геодезия“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.20117 Изтегли