543100 Организатор в дървообработването и производството на мебели

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 543100 „Организатор в дървообработването и производството на мебели“ от област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.20114 Изтегли