Папки

Въведение в компютърните мрежи

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Контролен списък за планиране на мрежа 07.09.2011 536 Изтегли
Примерни настройки на доставчик на Интернет 07.09.2011 422 Изтегли
Планиране на мрежа: Интернет доставчик и връзка 07.09.2011 337 Изтегли
Планиране на мрежа: Хардуер, Софтуер, Окабеляване 07.09.2011 415 Изтегли
Упражнение по споделяне на файлове и принтери 07.09.2011 411 Изтегли
Спецификации на сървъри 07.09.2011 374 Изтегли
Планиране на мрежа – дизайн 07.09.2011 342 Изтегли
Сравнение на мрежовите топологии 07.09.2011 341 Изтегли
Тип и достоверност на Уеб сайт 07.09.2011 300 Изтегли
Упражнение по търсене 07.09.2011 279 Изтегли
Упражнение 4 – Инсталиране и конфигуриране на мрежова карта 07.09.2011 336 Изтегли
Упражнение 3 – Съставяне на мрежова диаграма 07.09.2011 329 Изтегли
Упражнение 2 – Реализиране на клиент/сървър мрежа 07.09.2011 377 Изтегли
Упражнение 1 – Изграждане на мрежа потребител-потребител 07.09.2011 360 Изтегли
Упражнения за преговор – Глава 6 07.09.2011 248 Изтегли
Упражнения за преговор – Глава 5 07.09.2011 205 Изтегли
Упражнения за преговор – Глава 4 07.09.2011 194 Изтегли
Упражнения за преговор – Глава 3 07.09.2011 188 Изтегли
Упражнения за преговор – Глава 2 07.09.2011 184 Изтегли
Упражнения за преговор – Глава 1 07.09.2011 247 Изтегли
Материали за учениците – Глава 6 07.09.2011 238 Изтегли
Материали за учениците – Глава 5 07.09.2011 211 Изтегли
Материали за учениците – Глава 4 07.09.2011 220 Изтегли
Материали за учениците – Глава 3 07.09.2011 219 Изтегли
Материали за учениците – Глава 2 07.09.2011 233 Изтегли
Материали за учениците – Глава 1 07.09.2011 326 Изтегли
Материали за инструкторите – Глава 6 07.09.2011 250 Изтегли
Материали за инструкторите – Глава 5 07.09.2011 218 Изтегли
Материали за инструкторите – Глава 4 07.09.2011 217 Изтегли
Материали за инструкторите – Глава 3 07.09.2011 229 Изтегли
Материали за инструкторите – Глава 2 07.09.2011 263 Изтегли
Материали за инструкторите – Глава 1 07.09.2011 481 Изтегли