Папки

Въведение в компютърните мрежи

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Контролен списък за планиране на мрежа 07.09.2011 528 Изтегли
Примерни настройки на доставчик на Интернет 07.09.2011 415 Изтегли
Планиране на мрежа: Интернет доставчик и връзка 07.09.2011 332 Изтегли
Планиране на мрежа: Хардуер, Софтуер, Окабеляване 07.09.2011 407 Изтегли
Упражнение по споделяне на файлове и принтери 07.09.2011 406 Изтегли
Спецификации на сървъри 07.09.2011 369 Изтегли
Планиране на мрежа – дизайн 07.09.2011 336 Изтегли
Сравнение на мрежовите топологии 07.09.2011 331 Изтегли
Тип и достоверност на Уеб сайт 07.09.2011 291 Изтегли
Упражнение по търсене 07.09.2011 270 Изтегли
Упражнение 4 – Инсталиране и конфигуриране на мрежова карта 07.09.2011 331 Изтегли
Упражнение 3 – Съставяне на мрежова диаграма 07.09.2011 322 Изтегли
Упражнение 2 – Реализиране на клиент/сървър мрежа 07.09.2011 369 Изтегли
Упражнение 1 – Изграждане на мрежа потребител-потребител 07.09.2011 351 Изтегли
Упражнения за преговор – Глава 6 07.09.2011 240 Изтегли
Упражнения за преговор – Глава 5 07.09.2011 201 Изтегли
Упражнения за преговор – Глава 4 07.09.2011 189 Изтегли
Упражнения за преговор – Глава 3 07.09.2011 183 Изтегли
Упражнения за преговор – Глава 2 07.09.2011 179 Изтегли
Упражнения за преговор – Глава 1 07.09.2011 241 Изтегли
Материали за учениците – Глава 6 07.09.2011 233 Изтегли
Материали за учениците – Глава 5 07.09.2011 207 Изтегли
Материали за учениците – Глава 4 07.09.2011 216 Изтегли
Материали за учениците – Глава 3 07.09.2011 214 Изтегли
Материали за учениците – Глава 2 07.09.2011 228 Изтегли
Материали за учениците – Глава 1 07.09.2011 318 Изтегли
Материали за инструкторите – Глава 6 07.09.2011 245 Изтегли
Материали за инструкторите – Глава 5 07.09.2011 214 Изтегли
Материали за инструкторите – Глава 4 07.09.2011 213 Изтегли
Материали за инструкторите – Глава 3 07.09.2011 225 Изтегли
Материали за инструкторите – Глава 2 07.09.2011 259 Изтегли
Материали за инструкторите – Глава 1 07.09.2011 473 Изтегли