Папки

Въведение в компютърните мрежи

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Контролен списък за планиране на мрежа 07.09.2011 534 Изтегли
Примерни настройки на доставчик на Интернет 07.09.2011 420 Изтегли
Планиране на мрежа: Интернет доставчик и връзка 07.09.2011 335 Изтегли
Планиране на мрежа: Хардуер, Софтуер, Окабеляване 07.09.2011 413 Изтегли
Упражнение по споделяне на файлове и принтери 07.09.2011 409 Изтегли
Спецификации на сървъри 07.09.2011 372 Изтегли
Планиране на мрежа – дизайн 07.09.2011 339 Изтегли
Сравнение на мрежовите топологии 07.09.2011 338 Изтегли
Тип и достоверност на Уеб сайт 07.09.2011 296 Изтегли
Упражнение по търсене 07.09.2011 275 Изтегли
Упражнение 4 – Инсталиране и конфигуриране на мрежова карта 07.09.2011 334 Изтегли
Упражнение 3 – Съставяне на мрежова диаграма 07.09.2011 327 Изтегли
Упражнение 2 – Реализиране на клиент/сървър мрежа 07.09.2011 376 Изтегли
Упражнение 1 – Изграждане на мрежа потребител-потребител 07.09.2011 357 Изтегли
Упражнения за преговор – Глава 6 07.09.2011 244 Изтегли
Упражнения за преговор – Глава 5 07.09.2011 204 Изтегли
Упражнения за преговор – Глава 4 07.09.2011 193 Изтегли
Упражнения за преговор – Глава 3 07.09.2011 187 Изтегли
Упражнения за преговор – Глава 2 07.09.2011 182 Изтегли
Упражнения за преговор – Глава 1 07.09.2011 244 Изтегли
Материали за учениците – Глава 6 07.09.2011 236 Изтегли
Материали за учениците – Глава 5 07.09.2011 210 Изтегли
Материали за учениците – Глава 4 07.09.2011 219 Изтегли
Материали за учениците – Глава 3 07.09.2011 217 Изтегли
Материали за учениците – Глава 2 07.09.2011 232 Изтегли
Материали за учениците – Глава 1 07.09.2011 323 Изтегли
Материали за инструкторите – Глава 6 07.09.2011 249 Изтегли
Материали за инструкторите – Глава 5 07.09.2011 217 Изтегли
Материали за инструкторите – Глава 4 07.09.2011 216 Изтегли
Материали за инструкторите – Глава 3 07.09.2011 228 Изтегли
Материали за инструкторите – Глава 2 07.09.2011 262 Изтегли
Материали за инструкторите – Глава 1 07.09.2011 480 Изтегли