582050 Монтажник на ВиК мрежи

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 582050 “Монтажник на ВиК мрежи” от област на образование “Архитектура и строителство” и професионално направление 582 “Строителство и геодезия” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 6 Изтегли