811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 811090 „Работник в заведенията за хранене и развлечения“ от област на образование „Услуги за личността“ и професионално направление 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.20117 Изтегли