543020 Оператор в дървообработването

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 543020 „Оператор в дървообработването“ от област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление „Производствени технологии – дървесина, хартия,
пластмаси и стъкло“ съгласно Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
30.12.20108 Изтегли