УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Учебна програма по майчин Ромски език за V-VІІІ клас – ЗИП 28.11.2010 3 Изтегли
Учебна програма по майчин Турски език за VІ клас – ЗИП 28.11.2010 8 Изтегли
Учебна програма по Иврит за VІ клас – ЗИП 28.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по майчин Арменски език за VІ клас – ЗИП 28.11.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Спортна подготовка за VІ клас (спортно училище) 28.11.2010 5 Изтегли
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за VІ клас 28.11.2010 53 Изтегли
Учебна програма по Домашна техника и икономика за VІ клас 28.11.2010 27 Изтегли
Учебна програма по Музика за VІ клас 28.11.2010 31 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за VІ клас 28.11.2010 30 Изтегли
Учебна програма по Информационни технологии за VІ клас 28.11.2010 83 Изтегли
Учебна програма по Руски език за V-VІ клас (втори чужд език) 28.11.2010 25 Изтегли
Учебна програма по Руски език за V-VІ клас (първи чужд език) 28.11.2010 12 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за V-VІ клас (втори чужд език) 28.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за V-VІ клас (първи чужд език) 28.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Испански език за VІ клас (втори чужд език) 28.11.2010 6 Изтегли
Учебна програма по Испански език за VІ клас (първи чужд език) 28.11.2010 4 Изтегли
Учебна програма по Френски език V-VІ клас (втори чужд език) 28.11.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Френски език за V-VІ клас (първи чужд език) 28.11.2010 4 Изтегли
Учебна програма по Немски език за V-VІ клас (втори чужд език) 28.11.2010 8 Изтегли
Учебна програма по Немски език за V-VІ клас (първи чужд език) 28.11.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Английски език за VІ клас (втори чужд език) 28.11.2010 23 Изтегли
Учебна програма по Английски език за VІ клас (първи чужд език) 28.11.2010 50 Изтегли
Учебна програма по Човекът и природата за VІ клас 28.11.2010 82 Изтегли
Учебна програма по География и икономика за VІ клас 28.11.2010 50 Изтегли
Учебна програма по История и цивилизация за VІ клас 28.11.2010 33 Изтегли
Учебна програма по Математика за VІ клас 28.11.2010 78 Изтегли
Учебна програма по Литература за VІ клас 28.11.2010 35 Изтегли
Учебна програма по Български език за VІ клас 28.11.2010 50 Изтегли

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІ КЛАС