Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ХІ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за ХІ клас 08.12.2010 63 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за ХІ клас 08.12.2010 53 Изтегли
Учебна програма по Музика за ХІ клас 08.12.2010 8 Изтегли
Учебна програма по Философия за ХІ клас 08.12.2010 238 Изтегли
Учебна програма по Чешки език за ХІ клас (втори чужд език – ПП) 08.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Сръбски и Хърватски език за ХІ клас (втори чужд език – ПП) 08.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Словашки език за ХІ клас (втори чужд език – ПП) 08.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Полски език за ХІ клас (втори чужд език – ПП) 08.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ХІ клас (втори чужд език – ПП) 08.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ХІ клас (втори чужд език – ЗП) 08.12.2010 4 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ХІ клас (първи чужд език) 08.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Японски език за ХІ клас (интензивно изучаване) 08.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за ХІ клас 08.12.2010 5 Изтегли
Учебна програма по Испански език за ХІ клас 08.12.2010 4 Изтегли
Учебна програма по Руски език за ХІ клас 08.12.2010 90 Изтегли
Учебна програма по Френски език за ХІ клас 08.12.2010 14 Изтегли
Учебна програма по Немски език за ХІ клас 08.12.2010 39 Изтегли
Учебна програма по Английски език за ХІ клас 08.12.2010 147 Изтегли
Учебна програма по История и цивилизация за ХІ клас 08.12.2010 151 Изтегли
Учебна програма по География и икономика за ХІ клас 08.12.2010 160 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за ХІ клас 08.12.2010 174 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ХІ клас 08.12.2010 152 Изтегли
Учебна програма по Физика и астрономия за ХІ клас 08.12.2010 241 Изтегли
Учебна програма по Математика за ХІ клас 08.12.2010 218 Изтегли
Учебна програма по Литература за ХІ клас 08.12.2010 96 Изтегли
Учебна програма по Български език за ХІ клас 08.12.2010 77 Изтегли