Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ХІ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за ХІ клас 08.12.2010 61 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за ХІ клас 08.12.2010 46 Изтегли
Учебна програма по Музика за ХІ клас 08.12.2010 7 Изтегли
Учебна програма по Философия за ХІ клас 08.12.2010 237 Изтегли
Учебна програма по Чешки език за ХІ клас (втори чужд език – ПП) 08.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Сръбски и Хърватски език за ХІ клас (втори чужд език – ПП) 08.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Словашки език за ХІ клас (втори чужд език – ПП) 08.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Полски език за ХІ клас (втори чужд език – ПП) 08.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ХІ клас (втори чужд език – ПП) 08.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ХІ клас (втори чужд език – ЗП) 08.12.2010 4 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ХІ клас (първи чужд език) 08.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Японски език за ХІ клас (интензивно изучаване) 08.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за ХІ клас 08.12.2010 5 Изтегли
Учебна програма по Испански език за ХІ клас 08.12.2010 4 Изтегли
Учебна програма по Руски език за ХІ клас 08.12.2010 87 Изтегли
Учебна програма по Френски език за ХІ клас 08.12.2010 12 Изтегли
Учебна програма по Немски език за ХІ клас 08.12.2010 38 Изтегли
Учебна програма по Английски език за ХІ клас 08.12.2010 133 Изтегли
Учебна програма по История и цивилизация за ХІ клас 08.12.2010 147 Изтегли
Учебна програма по География и икономика за ХІ клас 08.12.2010 153 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за ХІ клас 08.12.2010 167 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ХІ клас 08.12.2010 141 Изтегли
Учебна програма по Физика и астрономия за ХІ клас 08.12.2010 240 Изтегли
Учебна програма по Математика за ХІ клас 08.12.2010 215 Изтегли
Учебна програма по Литература за ХІ клас 08.12.2010 95 Изтегли
Учебна програма по Български език за ХІ клас 08.12.2010 76 Изтегли