Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ХІ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за ХІ клас 08.12.2010 58 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за ХІ клас 08.12.2010 46 Изтегли
Учебна програма по Музика за ХІ клас 08.12.2010 5 Изтегли
Учебна програма по Философия за ХІ клас 08.12.2010 222 Изтегли
Учебна програма по Чешки език за ХІ клас (втори чужд език – ПП) 08.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Сръбски и Хърватски език за ХІ клас (втори чужд език – ПП) 08.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Словашки език за ХІ клас (втори чужд език – ПП) 08.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Полски език за ХІ клас (втори чужд език – ПП) 08.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ХІ клас (втори чужд език – ПП) 08.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ХІ клас (втори чужд език – ЗП) 08.12.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ХІ клас (първи чужд език) 08.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Японски език за ХІ клас (интензивно изучаване) 08.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за ХІ клас 08.12.2010 5 Изтегли
Учебна програма по Испански език за ХІ клас 08.12.2010 4 Изтегли
Учебна програма по Руски език за ХІ клас 08.12.2010 84 Изтегли
Учебна програма по Френски език за ХІ клас 08.12.2010 12 Изтегли
Учебна програма по Немски език за ХІ клас 08.12.2010 36 Изтегли
Учебна програма по Английски език за ХІ клас 08.12.2010 130 Изтегли
Учебна програма по История и цивилизация за ХІ клас 08.12.2010 142 Изтегли
Учебна програма по География и икономика за ХІ клас 08.12.2010 150 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за ХІ клас 08.12.2010 161 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ХІ клас 08.12.2010 136 Изтегли
Учебна програма по Физика и астрономия за ХІ клас 08.12.2010 234 Изтегли
Учебна програма по Математика за ХІ клас 08.12.2010 209 Изтегли
Учебна програма по Литература за ХІ клас 08.12.2010 93 Изтегли
Учебна програма по Български език за ХІ клас 08.12.2010 76 Изтегли