525110 Корабен монтьор

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 525110 „Корабен монтьор“ от област на образование „Техника“ и професионално направление 525 „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
28.12.20106 Изтегли