Интердсциплинарно проектнобазирано обучение в технологична среда

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Програма Физика. Проект 3: „Частицата – Бог“. 25.08.2010117 Изтегли
Програма Физика. Проект 2: Оптични явления. 25.08.2010128 Изтегли
Програма Физика. Проект 1: На лов за полярно сияние. 25.08.201065 Изтегли
Програма История. Проект 3: Училище за граждани – „Частицата човек“ в българските конституции. 25.08.201065 Изтегли
Програма История. Проект 2: Колекция Европейски културни знаци на ХVІІІ и ХІХ в. 25.08.201055 Изтегли
Програма История. Проект 1: Пътеводител на средновековния пътешественик за старите български столици. 25.08.201090 Изтегли
Програма География. Проект 3: България в регионалните енергийни пазари. 25.08.201038 Изтегли
Програма География. Проект 2: Енергийни пазари на Европейския съюз. 25.08.201031 Изтегли
Програма География. Проект 1: Енергийната ситуация в началото на XXI век. 25.08.201030 Изтегли
Програма Биология. Проект 3: Мутации. Единство на организъм и среда. 25.08.201048 Изтегли
Програма Биология. Проект 2: Транскрипция и транслация. 25.08.201054 Изтегли
Програма Биология. Проект 1: Репликация на ДНК. 25.08.201051 Изтегли
Интегриране на уменията за работа с информационни и компютърни технологии в обучението. Задание на проекта 25.08.2010168 Изтегли
Интегриране на уменията за работа с информационни и компютърни технологии в обучението. Въведение в проекта. 25.08.2010129 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Тема 4: Герои и лидери. 25.08.201060 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Тема 3: Нашата околна среда. 25.08.201082 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Тема 2: Открития и промени. 25.08.201050 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Тема 1: Изследване на космоса. 25.08.201054 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 12: Местни лидери – бъдещи герои. Приложение А. 25.08.201047 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 12: Местни лидери – бъдещи герои. 25.08.201045 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 11: Велики мислители. Приложение А. 25.08.201066 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 11: Велики мислители. 25.08.201058 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 10: Световни герои – Залата на славата. Приложение А. 25.08.201037 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 10: Световни герои – Залата на славата. 25.08.201037 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 09: Потъващите градове. Приложение А. 25.08.201043 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 09: Потъващите градове. 25.08.201050 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 08: Защо става все по-топло? Приложение А. 25.08.201044 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 08: Защо става все по-топло? 25.08.201044 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 07: Как да опазим биологичното разнообразие на китовете? Приложение А. 25.08.201028 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 07: Как да опазим биологичното разнообразие на китовете? 25.08.201028 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 06: Бъдещето в наличност. Приложение А. 25.08.201033 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 06: Бъдещето в наличност. 25.08.201032 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 05: Имат ли място безжичните технологии в училище? Приложение А. 25.08.201063 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 05: Имат ли място безжичните технологии в училище? 25.08.201072 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 04: Трайни въздействия. Приложение А. 25.08.201038 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 04: Трайни въздействия. 25.08.201052 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 03: До Марс и отвъд. Приложение А. 25.08.201039 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 03: До Марс и отвъд. 25.08.201038 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 02: Съществува ли живот в космоса? Приложение А. 25.08.201039 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 02: Съществува ли живот в космоса? 25.08.201038 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 01: Пътешествие към космоса. Приложение А. 25.08.201048 Изтегли
Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 01: Пътешествие към космоса. 25.08.201097 Изтегли

Интердсциплинарно проектнобазирано обучение в технологична среда