725010 Техник по очна оптика

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 725010 „Техник по очна оптика“ от област на образование „Здравеопазване“ и професионално направление 725 „Медицинска диагностика и технологии“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.201138 Изтегли