840080 Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 840080 „Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт“ от област на образование „Транспорт“ и професионално направление „Транспортни услуги“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.20118 Изтегли