Папки

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ (ДОИ) за придобиване на квалификации по професии

Файл Дата на добавяне Изтегляния
525060 Монтьор на подемно-транспортна техника 28.12.2010 3 Изтегли
525050 Техник по подемно-транспортна техника 28.12.2010 3 Изтегли
525020 Монтьор на транспортна техника 28.12.2010 19 Изтегли
525010 Техник по транспортна техника 28.12.2010 15 Изтегли
524090 Работник в полимерните производства 28.12.2010 1 Изтегли
524080 Работник в керамичното производство 28.12.2010 3 Изтегли
524070 Работник в стъкларското производство 28.12.2010 1 Изтегли
524040 Лаборант 28.12.2010 10 Изтегли
524020 Биотехнолог 28.12.2010 9 Изтегли
524010 Химик-технолог 28.12.2010 7 Изтегли
523090 Програмист 28.12.2010 15 Изтегли
523080 Монтьор по автоматизация 28.12.2010 3 Изтегли
523060 Монтьор на компютърни системи 27.12.2010 9 Изтегли
523050 Техник на компютърни системи 27.12.2010 28 Изтегли
523040 Монтьор на електронна техника 27.12.2010 6 Изтегли
523020 Монтьор по комуникационни системи 27.12.2010 1 Изтегли
522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 27.12.2010 10 Изтегли
522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 27.12.2010 15 Изтегли
522020 Електромонтьор 27.12.2010 34 Изтегли
522010 Електротехник 27.12.2010 19 Изтегли
521110 Шлосер 27.12.2010 7 Изтегли
521100 Стругар 27.12.2010 10 Изтегли
521090 Заварчик 27.12.2010 24 Изтегли
521040 Машинен монтьор 17.12.2010 23 Изтегли
521030 Машинен оператор 17.12.2010 5 Изтегли
521010 Машинен техник 17.12.2010 25 Изтегли
482010 Икономист-информатик 17.12.2010 42 Изтегли
346020 Офис-секретар 17.12.2010 14 Изтегли
346010 Офис-мениджър 17.12.2010 22 Изтегли
345100 Оператор на компютър 17.12.2010 16 Изтегли
345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 17.12.2010 17 Изтегли
345040 Сътрудник в бизнес-услуги 17.12.2010 22 Изтегли
345010 Икономист-мениджър 17.12.2010 34 Изтегли
344020 Данъчен и митнически посредник 17.12.2010 12 Изтегли
344010 Счетоводител 17.12.2010 21 Изтегли
343010 Финансист 17.12.2010 15 Изтегли
341020 Продавач-консултант 17.12.2010 11 Изтегли
341010 Икономист-издател 17.12.2010 4 Изтегли
215050 Керамик 17.12.2010 3 Изтегли
215030 Бижутер 17.12.2010 12 Изтегли
214010 Дизайнер-изпълнител 17.12.2010 12 Изтегли
213030 Полиграфист 17.12.2010 8 Изтегли
211010 Художник-изпълнител 17.12.2010 11 Изтегли