УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІІІ КЛАС

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Учебна програма по майчин Ромски език за V-VІІІ клас – ЗИП 01.12.201013 Изтегли
Учебна програма по майчин Турски език за VІІІ клас – ЗИП 01.12.201013 Изтегли
Учебна програма по Иврит за VІІІ клас – ЗИП 01.12.20103 Изтегли
Учебна програма по майчин Арменски език за VІІІ клас – ЗИП 01.12.20103 Изтегли
Учебна програма по Спортна подготовка за VІІІ клас (спортно училище) 01.12.201010 Изтегли
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за VІІІ клас 01.12.201048 Изтегли
Учебна програма по Технологии за VІІ-VІІІ клас 01.12.201031 Изтегли
Учебна програма по Музика за VІІІ клас 01.12.201059 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за VІІІ клас 01.12.201044 Изтегли
Учебна програма по Информационни технологии за VІІІ клас 01.12.2010146 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за VІІІ клас (интензивно изучаване) 01.12.20103 Изтегли
Учебна програма по Руски език за VІІІ клас (интензивно изучаване) 01.12.20104 Изтегли
Учебна програма по Руски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 01.12.201013 Изтегли
Учебна програма по Руски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 01.12.201010 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за VІІІ клас (интензивно изучаване) 01.12.20106 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 01.12.201011 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 01.12.20101 Изтегли
Учебна програма по Испански език за VІІІ клас (интензивно изучаване) 01.12.20108 Изтегли
Учебна програма по Испански език за VІІІ клас (втори чужд език) 01.12.20109 Изтегли
Учебна програма по Испански език за VІІІ клас (първи чужд език) 01.12.20103 Изтегли
Учебна програма по Френски език за VІІІ клас (интензивно изучаване) 01.12.20104 Изтегли
Учебна програма по Френски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 01.12.20102 Изтегли
Учебна програма по Френски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 01.12.20101 Изтегли
Учебна програма по Немски език за VІІІ клас (интензивно изучаване) 01.12.201014 Изтегли
Учебна програма по Немски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 01.12.20108 Изтегли
Учебна програма по Немски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 01.12.20109 Изтегли
Учебна програма по Английски език за VІІІ клас (интензивно изучаване) 01.12.201042 Изтегли
Учебна програма по Английски език за VІІІ клас (втори чужд език) 01.12.201019 Изтегли
Учебна програма по Английски език за VІІІ клас (първи чужд език) 01.12.201062 Изтегли
Учебна програма по География и икономика за VІІІ клас 01.12.201064 Изтегли
Учебна програма по История за VІІІ клас 01.12.201052 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за VІІІ клас 01.12.201071 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за VІІІ клас 01.12.2010218 Изтегли
Учебна програма по Физика и астрономия за VІІІ клас 01.12.201042 Изтегли
Учебна програма по Математика за VІІІ клас 01.12.2010107 Изтегли
Учебна програма по Български език и литература за VІІІ клас 01.12.201082 Изтегли

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІІІ КЛАС