Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІІІ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Учебна програма по майчин Ромски език за V-VІІІ клас – ЗИП 01.12.2010 13 Изтегли
Учебна програма по майчин Турски език за VІІІ клас – ЗИП 01.12.2010 13 Изтегли
Учебна програма по Иврит за VІІІ клас – ЗИП 01.12.2010 3 Изтегли
Учебна програма по майчин Арменски език за VІІІ клас – ЗИП 01.12.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Спортна подготовка за VІІІ клас (спортно училище) 01.12.2010 10 Изтегли
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за VІІІ клас 01.12.2010 47 Изтегли
Учебна програма по Технологии за VІІ-VІІІ клас 01.12.2010 31 Изтегли
Учебна програма по Музика за VІІІ клас 01.12.2010 57 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за VІІІ клас 01.12.2010 38 Изтегли
Учебна програма по Информационни технологии за VІІІ клас 01.12.2010 139 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за VІІІ клас (интензивно изучаване) 01.12.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Руски език за VІІІ клас (интензивно изучаване) 01.12.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Руски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 01.12.2010 12 Изтегли
Учебна програма по Руски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 01.12.2010 9 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за VІІІ клас (интензивно изучаване) 01.12.2010 6 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 01.12.2010 11 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 01.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Испански език за VІІІ клас (интензивно изучаване) 01.12.2010 8 Изтегли
Учебна програма по Испански език за VІІІ клас (втори чужд език) 01.12.2010 8 Изтегли
Учебна програма по Испански език за VІІІ клас (първи чужд език) 01.12.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Френски език за VІІІ клас (интензивно изучаване) 01.12.2010 4 Изтегли
Учебна програма по Френски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 01.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Френски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 01.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Немски език за VІІІ клас (интензивно изучаване) 01.12.2010 14 Изтегли
Учебна програма по Немски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език) 01.12.2010 8 Изтегли
Учебна програма по Немски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език) 01.12.2010 9 Изтегли
Учебна програма по Английски език за VІІІ клас (интензивно изучаване) 01.12.2010 33 Изтегли
Учебна програма по Английски език за VІІІ клас (втори чужд език) 01.12.2010 14 Изтегли
Учебна програма по Английски език за VІІІ клас (първи чужд език) 01.12.2010 56 Изтегли
Учебна програма по География и икономика за VІІІ клас 01.12.2010 64 Изтегли
Учебна програма по История за VІІІ клас 01.12.2010 52 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за VІІІ клас 01.12.2010 69 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за VІІІ клас 01.12.2010 218 Изтегли
Учебна програма по Физика и астрономия за VІІІ клас 01.12.2010 41 Изтегли
Учебна програма по Математика за VІІІ клас 01.12.2010 101 Изтегли
Учебна програма по Български език и литература за VІІІ клас 01.12.2010 76 Изтегли