840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 840070 „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“ от област на образование „Транспорт“ и професионално направление „Транспортни услуги“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.201144 Изтегли