СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА в периода 2003-2010 година

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Други I-XII клас 26.10.2010 38 Изтегли
Час на класа – безопасност на движението по пътищата I-VII клас 26.10.2010 140 Изтегли
Професионална подготовка и обучение VIII-XII клас 26.10.2010 14 Изтегли
Човекът и природата V-VII клас 26.10.2010 24 Изтегли
Химия и опазване на околната среда VII-XII клас 26.10.2010 13 Изтегли
Философия IX-XII клас 26.10.2010 8 Изтегли
Физика и астрономия V-XII клас 26.10.2010 10 Изтегли
Свят и личност XII клас 26.10.2010 55 Изтегли
Музика V-XII клас 26.10.2010 6 Изтегли
История и цивилизация V-XII клас 26.10.2010 9 Изтегли
Информационни технологии I-XII клас 26.10.2010 23 Изтегли
Информатика V-XII клас 26.10.2010 16 Изтегли
Изобразително изкуство V-XII клас 22.10.2010 20 Изтегли
Домашен бит и техника/домашна техника и икономика/технологии V-VIII клас 22.10.2010 63 Изтегли
География и икономика V-XII клас 22.10.2010 13 Изтегли
Биология и здравно образование VII-XII клас 22.10.2010 9 Изтегли
Френски език I-XII клас 22.10.2010 5 Изтегли
Руски език I-XII клас 22.10.2010 29 Изтегли
Немски език I-XII клас 22.10.2010 6 Изтегли
Италиански език V-XII клас 22.10.2010 7 Изтегли
Испански език V-XII клас 22.10.2010 5 Изтегли
Английски език I-XII клас 20.10.2010 29 Изтегли
Математика V-XII клас 20.10.2010 23 Изтегли
Български език и литература V-XII клас 20.10.2010 8 Изтегли
Начален етап I-IV клас 20.10.2010 30 Изтегли
Предучилищно възпитание и подготовка 20.10.2010 29 Изтегли

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА в периода 2003-2010 година