Папки

Администриране на Windows Server 2003 R2 и Windows XP Proffessional

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Полезно за Windows (ръководство за лесно справяне с някои проблеми) 25.08.2010 671 Изтегли
Изграждане на безжична мрежа 25.08.2010 512 Изтегли
Глава 16: Управление на сървъри, работещи под Windows Server 2003 R2. 25.08.2010 695 Изтегли
Глава 15: Обзор на системното администриране в Microsoft Windows Server 2003. 25.08.2010 589 Изтегли
Глава 14 : Работа с услуги за поддръжка и отдалечен десктоп при Windows 2003. 25.08.2010 480 Изтегли
Глава 13: Модифициране на процеса на начално зареждане и отстраняване на неизправности. 25.08.2010 393 Изтегли
Глава 12: Настройки на мрежови и Интернет връзки. 25.08.2010 481 Изтегли
Глава 11: Конфигурирана на настройките за сигурност на Интернет. 25.08.2010 411 Изтегли
Глава 10: Инсталиране и управление на хардуерни устройства и драйвери и отстраняване на неизправности. 25.08.2010 372 Изтегли
Глава 09: Оптимизиране на Windows XP. 25.08.2010 394 Изтегли
Глава 08: Конфигуриране на Windows XP. 25.08.2010 390 Изтегли
Глава 07: Администриране на споделени папки. 25.08.2010 470 Изтегли
Глава 06: Защитаване на ресурси с NTFS позволения. 25.08.2010 398 Изтегли
Глава 05: Инсталиране и конфигуриране на мрежови принтери. 25.08.2010 457 Изтегли
Глава 04: Конфигуриране на мрежови протоколи. 25.08.2010 493 Изтегли
Глава 03: Създаване и управление на потребителски акаунти. 25.08.2010 534 Изтегли
Глава 02: Инсталиране на Windows XP Professional и Windows 2003 Server. 25.08.2010 539 Изтегли
Глава 01: Общи сведения за операционните системи Windows XP и Windows Server 2003 R2. 25.08.2010 545 Изтегли