543040 Мебелист

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 543040 „Мебелист“ от област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление 543 „Производство на изделия от дървесина“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
30.12.20106 Изтегли