525080 Монтьор на железопътна техника

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ)
за придобиване на квалификация по професия 525080 „Монтьор на железопътна техника“ от област на образование „Техника“ и професионално направление 525 „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
28.12.20104 Изтегли