851010 Еколог

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 851010 „Еколог“ от област на образование „Опазване на околната среда“ и професионално направление 851 „Технологии за опазване на околната среда“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.201112 Изтегли