Архив

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Учебната 2010/2011 година
Учебната 2011/2012 година

Архив

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 от 3 декември 2010 година за изм. и доп. на ПМС № 84 от 2009 г. за приемане на СПИСЪК на СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища