542120 Обущар

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 542120 „Обущар“ от област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление 542 „Производство на текстил, облекло и кожени изделия “ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
30.12.201011 Изтегли