Учебно-изпитни програми за конкурсните изпити за приемане на ученици за учебната 2010/2011 година след завършен VІІ клас или завършено основно образование

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Учебно-изпитна програма по МАТЕМАТИКА за приемане на ученици след завършено основно образование в професионалните гимназии и в професионалните училища и в паралелки за професионално образование или професионално обучение в СОУ и гимназии за учебната 2010/2011 година 11.12.201019 Изтегли
Изпит за проверка на способностите по СПОРТ за учениците, кандидатстващи за профил „СПОРТ” след VII и VIII клас за учебната 2010/2011 година 11.12.20105 Изтегли
Учебно-изпитна програма за конкурсен изпит за проверка на способности за приемане на ученици в паралелки с профил “ИЗКУСТВА”- ХОРЕОГРАФИЯ в гимназии, СОУ и професионални училища след завършен VІІ клас или основно за учебната 2010/2011 година 11.12.20105 Изтегли
Учебно-изпитна програма за конкурсен изпит за проверка на музикалните способности за приемане на ученици в паралелки с профил „ИЗКУСТВА”- МУЗИКА в гимназии, СОУ и професионални училища след завършен VІІ клас или основно образование за учебната 2010/2011 година 11.12.20109 Изтегли
Учебно-изпитна програма за конкурсен изпит за проверка на способностите по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за приемане на ученици в паралелките с профил „ИЗКУСТВА” в общообразователни и в професионални училища след завършен VІІ клас или основно образование за учебната 2010/2011 година 11.12.201063 Изтегли

Учебно-изпитни програми за конкурсните изпити за приемане на ученици за учебната 2010/2011 година след завършен VІІ клас или завършено основно образование

Учебно-изпитна програма за конкурсен изпит за проверка на способностите по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за приемане на ученици в паралелките с профил „ИЗКУСТВА” в общообразователни и в професионални училища след завършен VІІ клас или основно образование за учебната 2010/2011 година