815020 Козметик

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 815020 “Козметик” от област на образование “Услуги за личността” и професионално направление 815 “Фризьорски и козметични услуги” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 16 Изтегли