815020 Козметик

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 815020 „Козметик“ от област на образование „Услуги за личността“ и професионално направление 815 „Фризьорски и козметични услуги“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.201116 Изтегли