Папки

Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 5-8 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИКА

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Убедителна презентация. 26.08.2010 408 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на таблица за обект. 26.08.2010 148 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Списък от термини и понятия. 26.08.2010 117 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Описание на обекти. 26.08.2010 82 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Изработване на структурни схеми. 26.08.2010 93 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Извличане на обекти. 26.08.2010 70 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Въвеждане на информация в база от данни, редактиране, актуализация. 26.08.2010 97 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 3. 26.08.2010 64 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 2. 26.08.2010 49 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 1. 26.08.2010 66 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Задание на проекта. 26.08.2010 68 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Убедителна презентация. 26.08.2010 90 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на покана. 26.08.2010 108 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Програма на семинар. 26.08.2010 49 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Презентация по доклада. 26.08.2010 60 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Оформление на презентация. 26.08.2010 80 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Оформление на доклад. 26.08.2010 54 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Оригинално и привличащо вниманието откриване. 26.08.2010 71 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Интернет страница с представени доклади. 26.08.2010 53 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Интернет страница за популяризиране на семинара. 26.08.2010 48 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Изпращане на писмо. 26.08.2010 50 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Вмъкване на графично изображение. 26.08.2010 58 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Пример за доклад. 26.08.2010 126 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Модул 3. 26.08.2010 34 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Модул 2. 26.08.2010 49 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Модул 1. 26.08.2010 44 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Задание на проекта. 26.08.2010 63 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на убедителна презентация. 26.08.2010 55 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за проверка на придобитите знания. 26.08.2010 42 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за оценяване на знанията. 26.08.2010 43 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за обучение, предназначени за преподаватели. 26.08.2010 45 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за обучение, предназначени за курсисти. 26.08.2010 34 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на лого и мото. 26.08.2010 62 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване и отпечатване на рекламен материал от една страница. 26.08.2010 51 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 3. 26.08.2010 32 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 2. 26.08.2010 30 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 1. 26.08.2010 45 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Финал. 26.08.2010 64 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Контрол. 26.08.2010 39 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Ден. 26.08.2010 42 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Бележки. 26.08.2010 50 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Задание на проекта. 26.08.2010 73 Изтегли