Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 5-8 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИКА

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Убедителна презентация. 26.08.2010412 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на таблица за обект. 26.08.2010150 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Списък от термини и понятия. 26.08.2010119 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Описание на обекти. 26.08.201084 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Изработване на структурни схеми. 26.08.201095 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Извличане на обекти. 26.08.201072 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Въвеждане на информация в база от данни, редактиране, актуализация. 26.08.201099 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 3. 26.08.201066 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 2. 26.08.201051 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 1. 26.08.201068 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Задание на проекта. 26.08.201071 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Убедителна презентация. 26.08.201092 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на покана. 26.08.2010110 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Програма на семинар. 26.08.201051 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Презентация по доклада. 26.08.201062 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Оформление на презентация. 26.08.201082 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Оформление на доклад. 26.08.201056 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Оригинално и привличащо вниманието откриване. 26.08.201073 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Интернет страница с представени доклади. 26.08.201055 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Интернет страница за популяризиране на семинара. 26.08.201050 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Изпращане на писмо. 26.08.201052 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Вмъкване на графично изображение. 26.08.201060 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Пример за доклад. 26.08.2010129 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Модул 3. 26.08.201037 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Модул 2. 26.08.201052 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Модул 1. 26.08.201047 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Задание на проекта. 26.08.201066 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на убедителна презентация. 26.08.201057 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за проверка на придобитите знания. 26.08.201044 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за оценяване на знанията. 26.08.201045 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за обучение, предназначени за преподаватели. 26.08.201047 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за обучение, предназначени за курсисти. 26.08.201036 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на лого и мото. 26.08.201064 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване и отпечатване на рекламен материал от една страница. 26.08.201053 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 3. 26.08.201034 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 2. 26.08.201032 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 1. 26.08.201047 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Финал. 26.08.201066 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Контрол. 26.08.201041 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Ден. 26.08.201044 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Бележки. 26.08.201052 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Задание на проекта. 26.08.201075 Изтегли

Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 5-8 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИКА