РАМКОВИ ПРОГРАМИ

ФайлДата на добавянеИзтегляния
ЗАПОВЕД за изменение и допълнение на Рамкова програма А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация и на Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация 16.12.201025 Изтегли
РАМКОВА ПРОГРАМА Е за непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация 16.12.201038 Изтегли
РАМКОВА ПРОГРАМА Д за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професията 16.12.201033 Изтегли
РАМКОВА ПРОГРАМА Г за професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация 16.12.201021 Изтегли
Рамков учебен план за професионално образование по РАМКОВА ПРОГРАМА В 16.12.201012 Изтегли
РАМКОВА ПРОГРАМА В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация 16.12.201014 Изтегли
РАМКОВА ПРОГРАМА Б за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация 16.12.201018 Изтегли
РАМКОВА ПРОГРАМА А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация 16.12.201028 Изтегли

РАМКОВИ ПРОГРАМИ

ЗАПОВЕД за изменение и допълнение на Рамкова програма А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация и на Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация