542020 Текстилен техник

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 542020 “Текстилен техник” от област на образование “Производство и преработка” и професионално направление 542 “Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
30.12.20103 Изтегли