Външно оценяване, кандидатстване след 7 клас, ДЗИ

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Учебно-изпитни програми за конкурсните изпити за приемане на ученици за учебната 2010/2011 година след завършен VІІ клас или завършено основно образование
Решения за висшите училища относно приемането на ДЗИ (кандидат-студентска кампания 2010) към 05.03.2010 г. 11.12.201019 Изтегли
НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити 11.12.201029 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити 11.12.201013 Изтегли
Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача, свързани с изпита по български език и литература за прием на ученици след завършен VІІ клас 2010/2011 година 11.12.201094 Изтегли
Държавен план–прием за учебната 2010/2011 година в спортните училища 11.12.20105 Изтегли
Държавен план-прием за учебната 2010/2011 година за държавните профилирани гимназии и за профилираните паралелки в държавните средни общообразователни училища и гимназии 11.12.201035 Изтегли
СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ 10.12.201058 Изтегли
НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища 10.12.201032 Изтегли
Заповед № РД 09-1159/13.09.2010 за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2011/2012 година 10.12.201017 Изтегли
Заповед № РД 09-1582/09.09.2009 г. за организацията на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2010/2011 година 10.12.201018 Изтегли
Заповед № РД 09-1585 от 09.09.2009 г. за провеждане на външно оценяване на учениците от IV, V, VI и в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2009/2010 г. 10.12.201017 Изтегли
Заповед № РД 09-94 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на изискванията за провеждане на външно оценяване на учениците в IV, V, VI и VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2009/2010 г. 10.12.201019 Изтегли

Външно оценяване, кандидатстване след 7 клас, ДЗИ

Учебно-изпитна програма за конкурсен изпит за проверка на способностите по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за приемане на ученици в паралелките с профил „ИЗКУСТВА” в общообразователни и в професионални училища след завършен VІІ клас или основно образование за учебната 2010/2011 година