Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІV КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Учебна програма по майчин Ромски език – ЗИП за ІІ – ІV клас 27.11.2010 2 Изтегли
Учебна програма по майчин Турски език – ЗИП за ІV клас 27.11.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Иврит – ЗИП за ІV клас 27.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по майчин Арменски език – ЗИП за ІV клас 27.11.2010 4 Изтегли
Учебна програма по Информационни технологии – ЗИП за ІV клас 27.11.2010 66 Изтегли
Учебна програма по Руски език за ІІІ – ІV клас 27.11.2010 5 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за ІІІ – ІV клас 27.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Испански език за ІV клас 27.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Немски език за ІІІ – ІV клас 27.11.2010 6 Изтегли
Учебна програма по френски език за ІІІ – ІV клас 27.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Английски език за ІV клас 27.11.2010 27 Изтегли
Учебна програма по Физически възпитание и спорт за ІV клас 27.11.2010 37 Изтегли
Учебна програма по Домашен бит и техника за ІV клас 27.11.2010 43 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за ІV клас 27.11.2010 69 Изтегли
Учебна програма по Музика за ІV клас 27.11.2010 31 Изтегли
Учебна програма по Човекът и природата за ІV клас 27.11.2010 108 Изтегли
Учебна програма по Човекът и обществото за ІV клас 27.11.2010 94 Изтегли
Учебна програма по Математика за ІV клас 27.11.2010 137 Изтегли
Учебна програма по Български език и литература за ІV клас 27.11.2010 171 Изтегли