Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІV КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Учебна програма по майчин Ромски език – ЗИП за ІІ – ІV клас 27.11.2010 2 Изтегли
Учебна програма по майчин Турски език – ЗИП за ІV клас 27.11.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Иврит – ЗИП за ІV клас 27.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по майчин Арменски език – ЗИП за ІV клас 27.11.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Информационни технологии – ЗИП за ІV клас 27.11.2010 63 Изтегли
Учебна програма по Руски език за ІІІ – ІV клас 27.11.2010 4 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за ІІІ – ІV клас 27.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Испански език за ІV клас 27.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Немски език за ІІІ – ІV клас 27.11.2010 6 Изтегли
Учебна програма по френски език за ІІІ – ІV клас 27.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Английски език за ІV клас 27.11.2010 23 Изтегли
Учебна програма по Физически възпитание и спорт за ІV клас 27.11.2010 37 Изтегли
Учебна програма по Домашен бит и техника за ІV клас 27.11.2010 43 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за ІV клас 27.11.2010 67 Изтегли
Учебна програма по Музика за ІV клас 27.11.2010 31 Изтегли
Учебна програма по Човекът и природата за ІV клас 27.11.2010 104 Изтегли
Учебна програма по Човекът и обществото за ІV клас 27.11.2010 81 Изтегли
Учебна програма по Математика за ІV клас 27.11.2010 133 Изтегли
Учебна програма по Български език и литература за ІV клас 27.11.2010 164 Изтегли